PracaProgramowanie

Co jeśli nie czterodniowy tydzień pracy w branży IT?

Skrócony tydzień pracy to benefit coraz bardziej oczekiwany przez pracowników na całym świecie, także w branży IT. Dla dojrzałej organizacji wypoczęty pracownik jest jedną z największych wartości. Przykładem potwierdzającym troskę o pracownika jest praca zdalna, w której branża IT jest pionierem. Zatem jest bardzo realne, że w omawianym przypadku stanie się podobnie.

Co jeśli nie czterodniowy tydzień pracy w branży IT?

Na całym świecie od kilku lat trwają eksperymenty z czterodniowym tygodniem pracy. Rok temu Islandia ogłosiła sukces na tym polu. Według eksperymentatorów, pracownicy biorący udział w badaniu byli mniej zestresowani, wydajność ich pracy taka sama jak w przypadku pięciodniowego tygodnia, a nawet większa. Rok temu realizację pilotażowego programu rozpoczęła Hiszpania. Testy w swoich firmach zrealizowało już kilka dużych korporacji. Wyniki potwierdziły m.in. wzrost efektywności, jak również spadek zużycia energii elektrycznej w spółkach, nawet o ponad 20%.

Rezultaty eksperymentów z 4-tygodniowym tygodniem pracy, choć są budujące, to rodzą wiele pytań. W jaki sposób wdrażać nowy model pracy, aby zapewnić pracownikom dobrostan psychiczny? Czy sukces nowego modelu będzie uzależniony od uwarunkowań danego kraju, systemu organizacyjnego danej korporacji, czy raczej może zależeć od konkretnej branży? Dzięki testom wiadomo, że organizacje powinny spełnić kilka istotnych czynników, aby były w pełni przygotowane do wdrożenia nowego modelu pracy.

Ważna jest minimalizacja stresu pracowników

Pracodawcy, którzy zdecydują się na czterodniowy tydzień pracy, powinni posiadać kilka dobrze rozwiniętych umiejętności. Należą do nich: organizacja czasu pracy, przydzielania zadań i organizowania spotkań oraz umiejętność kontrolowania i monitorowania produktywności. Jednak z punktu widzenia pracowników nadrzędną kompetencją pracodawcy jest umiejętne zarządzanie stresem.

Przeczytaj również
Zamrażanie rekrutacji? Specjaliści od Scali nie muszą obawiać się tego zjawiska

Rezultaty eksperymentów z 4-tygodniowym tygodniem pracy, choć są budujące, to rodzą wiele pytań. W jaki sposób wdrażać nowy model pracy, aby zapewnić pracownikom dobrostan psychiczny? Czy sukces nowego modelu będzie uzależniony od uwarunkowań danego kraju, systemu organizacyjnego danej korporacji, czy raczej może zależeć od konkretnej branży? Dzięki testom wiadomo, że organizacje powinny spełnić kilka istotnych czynników, aby były w pełni przygotowane do wdrożenia nowego modelu pracy.

Doświadczony i dojrzały pracodawca ma świadomość, że każde nowe zjawisko czy nagła sytuacja nierozerwalnie wiąże się z różnymi obawami całego zespołu. Jest to bardzo ważne, jeśli zależy nam, aby nowy model był dla pracowników benefitem. W tym miejscu warto przywołać wyniki badania opublikowanego w raporcie „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy”. Raport został opracowany w ramach kampanii “Zrozum. Poczuj. Działaj!” przez Pracodawców RP i Grupę ArteMis, we współpracy z Partnerem Merytorycznym Instytut One – Zdrowie i Harmonia.

Aż 96% badanych potwierdziło, że im mniejszy stres w firmie tym większa wydajność pracownika. Taka wiedza jest niezbędna każdemu pracodawcy do podejmowania przez niego odpowiedzialnych kroków. Im większa dojrzałość i doświadczenie organizacji, tym łatwiej będzie jej wdrożyć skrócony tydzień pracy w sposób płynny i efektywny.

6-7 godzin dziennie, ale 5 dni w tygodniu

Z punktu widzenia branży IT, w której od kilku lat trwa walka o specjalistów, należy szukać rozwiązań, które faktycznie wpłyną na dobrostan psychiczny pracowników. Dlatego eksperci z kadr – oraz rekruterzy w firmach IT – proponują skrócenie dnia pracy do 7 lub 6 godzin, zachowując 5-dniowy tydzień pracy. To rozwiązanie wydaje się być najbardziej realne do wdrożenia we wszystkich gałęziach gospodarki, także i w IT. Ponadto znajduje ono poparcie w badaniach, które przeprowadził szwedzki psycholog pracy K. Anders Ericsson. Wyniki potwierdziły, że wydajność pracownika w ciągu 8 godzin nie jest taka sama. Po pierwszych 3-4 godzinach zaczyna spadać.

Przeczytaj również
Blisko 3/4 polskich inżynierów podjęłoby decyzję o relokacji za podwyżkę wynagrodzenia

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, skrócenie dnia pracy wydaje się być bardziej opłacalne niż wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy. Zarówno z punktu widzenia dobrostanu pracowników, jak i interesu pracodawcy. Skrócenie dnia to także ukłon w stronę kreatywności pracowników branży IT. Praca przy projektach wymaga dużej koncentracji i pomysłowości. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwiłoby pracę specjalistom i zmniejszyło codzienny stres. W szczególności jest ono potrzebne młodym talentom, którzy coraz bardziej jej oczekują. Elastyczność oferuje im większą szansę samorealizacji po godzinach pracy.

Alternatywą są też dodatkowe dni wolne

Dziś nasi pracownicy coraz częściej pytają o dodatkowe dni wolne. Zainteresowanie tego typu benefitami zauważalnie wzrasta. Jest to z pewnością nowy trend, któremu dojrzały pracodawca powinien sprostać. W rzeczywistości przed organizacjami rodzi się kolejne wyzwanie, które wymaga przemyślanych i dobrze skonstruowanych narzędzi z obszaru HR. Tutaj z pomocą mogą przyjść rozwiązania technologiczne, których projektowaniem i wdrażaniem zajmuje się branża IT.

Bez względu na ostateczny kształt nowego modelu pracy, IT ma realną szansę ponownie stać się pionierem. Biorąc pod uwagę fakt, że jedną z największych jej wartości jest umiejętność szybkiego dostosowywania się do nagłych zmian czy zupełnie nowych sytuacji na rynku, prawdopodobnie wspomniany wcześniej skrócony tydzień pracy szybko stałby się zwykłą codziennością w IT.

Izabela Kołodziejska-Makilla, HR Manager w Luxoft Poland

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *