BiznesCDOPolecane tematy

Integracja i chmura kluczowe dla powodzenia cyfrowej transformacji

Czynnikami warunkującymi efektywne wdrażanie zmian towarzyszących projektom cyfrowej transformacji coraz częściej okazuje się eliminacja silosów decyzyjnych oraz sprawna współpraca wielu działów biznesowych – nie tylko tych odpowiedzialnych za sprzedaż, czy dostarczanie produktów i usług. Duże znaczenie mają więc aspekty ludzkie. Z perspektywy technologicznej efektywnym wsparciem dla tego rodzaju zmian okazuje się model chmury obliczeniowej. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez firmę Oracle we współpracy z MIT Technology Review.

Integracja i chmura kluczowe dla powodzenia cyfrowej transformacji

Analizy opisane na łamach raportu “Finance and HR: The Cloud’s New Power Partnership” pokazują jak duży wpływ na wdrażanie zmian mających na celu kompleksową integracją organizacji oraz jak najlepsze wykorzystanie potencjału nowych technologii w zakresie transformacji biznesu mają aspekty typowo ludzkie. W efekcie niezbędne okazują się zmiany typowych ról działów finansowych, kadrowych oraz informatycznych.

W dwóch na pięć firm planowane jest wprowadzenie zespołów IT bezpośrednio do działów biznesowych. Ich rolą będzie wspieranie pracowników biznesowych w efektywnym wykorzystywaniu nowych technologii. Takie działanie ma być odpowiedzią na rosnącą skalę użycia danych w procesach biznesowych.

Jednocześnie, w sprawnym zarządzaniu organizacją biznesową w warunkach ciągłych zmian niezbędny okazuje się całościowy wgląd w dane finansowe i kadrowe, w powiązaniu z aktualnymi danymi dotyczącymi przebiegu procesów biznesowych. Wśród zalet integracji centralnego systemu wspierającego funkcjonowanie biznesu (ERP) z obszarem HCM uczestnicy badania Oracle i MIT Technology Review wymieniają m.in. łatwiejsze śledzenie i przewidywanie kosztów personelu na potrzeby budżetowania oraz współpracę między odrębnymi komórkami biznesowymi, przykładowo na potrzeby funkcjonowania w reżimie projektowym.

Przeczytaj również
Region Google Cloud Warszawa ruszy na początku 2021 roku

Co druga ankietowana osoba (46 proc.) reprezentująca firmę, w której wykorzystywane są technologie chmury obliczeniowej twierdzi, że model ten znacznie zwiększył zdolność do przekształcania lub skalowania działalności firmy. Podobnego zdania jest też 47 proc. respondentów kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zdaniem 31 proc. ankietowanych chmura obliczeniowa otwiera też drogę do sprawnej automatyzacji procesów, a co za tym idzie daje możliwość uwolnienia zasobów ludzkich na potrzeby realizacji zadań o charakterze strategicznym.

Jedna trzecia ankietowanych (37 proc.) przyznaje, że wykorzystuje rozwiązania chmurowe w celu usprawnienia współużytkowania danych. Według autorów badania za sprawą rozwiązań dostępnych w modelu chmury obliczeniowej łatwiejsze staje się kompleksowe zintegrowanie zróżnicowanych danych biznesowych oraz stworzenie efektywnego środowiska pracy zespołowej.

Co druga ankietowana osoba (46 proc.) reprezentująca firmę, w której wykorzystywane są technologie chmury obliczeniowej twierdzi, że model ten znacznie zwiększył zdolność do przekształcania lub skalowania działalności firmy. Podobnego zdania jest też 47 proc. respondentów kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Co ważne, połowa (52 proc.) respondentów uważa, że wdrożenie rozwiązań chmurowych przyczyniło się do poprawy relacji pomiędzy działami IT, kadr oraz finansów. Jednocześnie w miarę upowszechniania się rozwiązań oferowanych w formie usługi i za pośrednictwem środowisk cloud computing wzrasta skala przenikania się kompetencji biznesowych oraz informatycznym. W dwóch na pięć firm planowane jest wprowadzenie zespołów IT bezpośrednio do działów biznesowych. Ich rolą będzie wspieranie pracowników biznesowych w efektywnym wykorzystywaniu nowych technologii. Takie działanie ma być odpowiedzią na rosnącą skalę użycia danych w procesach biznesowych.

Przeczytaj również
Doświadczeni specjaliści Business Intelligence pilnie poszukiwani

W badaniu ankietowym wzięło udział 700 przedstawicieli kadry menedżerskiej wyższego szczebla oraz kierowników działów finansowych, kadrowych i informatycznych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *