ProgramowaniePolecane tematy

Fabrity: Podejście zorientowane na użytkownika

W połowie kwietnia markę K2 Web Systems zastąpiła nazwa Fabrity. Zmiana miała na celu chęć wzmocnienia wizerunku firmy jako dostawcy oprogramowania tworzonego na zamówienie. Równolegle zaprezentowana została skupiona wokół rozwiązań typu BPM, ECM oraz aplikacjach mobilnych strategia rynkowa Fabrity. O koncepcji Design Thinking, planach rozwoju oferty i zmianach w podejściu polskich firm do kwestii tworzenia oprogramowania biznesowego na zamówienie mówi Tomasz Burczyński, prezes zarządu Fabrity:

Fabrity: Podejście zorientowane na użytkownika

W jaki sposób w ostatnich latach zmieniło się podejście do produkcji oprogramowania na zamówienie w polskich firmach?

Obecnie firmy wiedzą czego chcą, co sprawia, że cały proces jest bardziej efektywny. W rezultacie, zleceniodawcy decydują się na współpracę z dostawcami w modelu Time & Material, co skutkuje szybszą dostawą produktu i zapewnia lepszą kontrolę. Firmy mocniej angażują się też w sam proces rozwoju oprogramowania. Częstą praktyką jest tworzenie zespołów hybrydowych, w których firma sama zbiera i określa wymagania biznesowe, a dostawca jest odpowiedzialny za budowę oprogramowania. Dochodzi zatem do swoistej polaryzacji dwóch odrębnych modeli współpracy między firmą, a dostawcą rozwiązania. Pierwszy model zakłada, że bezpośrednimi zleceniodawcami projektów budowy oprogramowania na zamówienia są działy biznesowe. Drugi polega na pośrednictwie działu IT i zlecaniu prac programistycznych na zewnątrz. Dzięki upowszechnieniu metodyk zwinnych oraz elastycznych modeli rozliczeń ta druga opcja szczególnie zyskuje na znaczeniu.

Jak zmienił się rynek oprogramowania tworzonego na zamówienie?

Widoczny jest wzrost popytu ze strony przedsiębiorstw zainteresowanych tworzeniem aplikacji na zamówienie, ale towarzyszy temu znaczne zwiększenie podaży tego rodzaju usług. Rodzi to silną walkę konkurencyjną i prowadzi do ostrych negocjacji cenowych. Dodatkowo przybywa firm, które tworzą własne działy rozwoju oprogramowania i centra usług informatycznych, działające nie tylko w skali lokalnej, ale również międzynarodowej. Większe firmy są też obecnie zdecydowanie lepiej przygotowane do zamawiania usług informatycznych.

Na czym polega Państwa podejście do obszaru BPM?

Przeczytaj również
Firmy, które wybrały usługowe podejście do IT są na wygranej pozycji

Nasze podejście do budowy systemów BPM opartych na technologii Microsoft polega na wpisaniu nowych funkcjonalności w znane środowisko pracy. Przypomina to budowę stabilnej konstrukcji z klocków, a nie próbę wstawienia gotowego „kombajnu” do istniejącego ekosystemu. O rozwiązaniach BPM zawsze należy myśleć w sposób perspektywiczny, przewidując możliwość ich rozwoju z poziomu jednego obszaru biznesowego, na kolejne, finalnie obejmujące kluczowe procesy w organizacji. Z praktyki wiemy, że dobrze jest, gdy pierwsze wdrożenie dotyczy tylko jednego obszaru np. procesów HR, czy księgowości. Dopiero w sytuacji, gdy rozwiązanie zyskuje akceptację użytkowników i osiąga dojrzałość organizacyjną, powinno zostać przeszczepione na kolejne obszary dziedzinowe obejmujące krytyczne dla organizacji procesy. W ten sposób eliminujemy szereg ryzyk i zapewnimy akceptację rozwiązania, które „uczy się” procesów organizacyjnych.

Na czym polega koncepcja Design Thinking?

Dziś o sukcesie projektów rozwoju i wdrożenia aplikacji klasy BPM nie przesądza perfekcyjny model procesów. Coraz ważniejszą rolę pełni stopień akceptacji rozwiązania przez użytkowników. W praktyce chęć poprawy doświadczeń użytkowników oznacza to konieczność całkowitego przeorientowania metodyki realizacji tego typu projektów. Nasze obserwacje potwierdzają wnioski firmy analitycznej Forrester, która wskazuje koncepcję Design Thinking, jako najskuteczniejszą metodę projektowania rozwiązań usprawniających zarządzanie procesami. Pod tym pojęciem kryje się zestaw praktyk, które pomagają lepiej identyfikować doświadczenia użytkowników, uwzględniać kontekst w jakim działają, angażować ich do współpracy oraz tworzyć rozwiązania bazujące na kreatywnym eksperymentowaniu. Odbiorcy oczekują przede wszystkim wygody uwzględniającej kontekst działań oraz interakcji prowadzącej do szybkiej realizacji zadań. Użytkownicy świadomi możliwości konsumenckich aplikacji, usług, czy urządzeń nie godzą się na mało intuicyjne rozwiązania biznesowe. Zastosowanie praktyk Design Thinking przekłada się na wyższy poziom akceptacji użytkowników, co w konsekwencji rodzi chęć wykorzystania rozwiązania w innych obszarach biznesu.

Dlaczego platforma SharePoint sprawdza się jako baza dla rozwiązań typu Enterprise Content Management?

Przeczytaj również
HPE zapowiada rozwiązania i usługi wspierające wykorzystanie infrastruktury GAIA-X

Wychodzimy z założenia, że realizacja projektu w oparciu o platformę SharePoint uzupełnioną o specjalistyczne rozwiązania do archiwizacji i skanowania jest po prostu prostsza i bardziej skuteczna. Wiąże się również z mniejszymi opłatami licencyjnymi, a akceptacja użytkowników jest czymś całkowicie naturalnym ze względu na obsługę znanego środowiska Microsoft. Według nas tego typu podejście zapewnia większą wartość, niż tworzenie platformy BPM, która wymaga zmiany przyzwyczajeń użytkowników.

Jakiego rodzaju rozwiązania Business Intelligence zamierzają Państwo budować?

Myślę, że obecnie rozwiązania Business Intelligence mają szanse faktycznie upowszechnić się w firmach, zarówno pod względem „szerokości” zastosowań, jak i grona użytkowników. Obserwujemy zjawisko demokratyzacji danych i samej analityki biznesowej, gdzie mniej używa się raportów o stałej strukturze, a więcej raportów ad hoc i to definiowanych przez użytkowników. Zamierzamy wobec tego oferować rozwiązania zgodne z tymi trendami. Wychodzimy z założenia, że narzędzia Business Intelligence muszą wspierać nie tylko pracę menadżerów wysokiego szczebla, ale zapewniając błyskawiczną, rzetelną informację zwrotną powinny pomagać w podejmowaniu decyzji na szczeblu operacyjnym.

Skąd pomysł na rozszerzenie oferty o rozwiązania oferowane jako usługi?

Specjalizujemy się w produkcji oprogramowania dla dużych organizacji, które bardzo często mają precyzyjne i szczegółowe oczekiwania funkcjonalne. Z kolei dzięki modelowi usługowemu, średnie i małe przedsiębiorstwa są w stanie błyskawicznie zaszczepić określone rozwiązania we własnej organizacji, minimalizując koszty inwestycyjne. Widzimy tu efekt synergii. Wypracowane praktyki i wiedzę o standardowych procesach zgromadziliśmy w postaci wygodnych do wdrożenia aplikacji. Obecnie na naszą ofertę rozwiązań SaaS składa się eHR – system wspierający personelem oraz aplikacja Centrum Innowacji porządkująca kwestie związane z wdrażaniem innowacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.