CDOBranżaRynek

Salesforce i Snowflake poszerzają zakres integracji własnych platform danych

Za sprawą uruchomionej właśnie integracji możliwe jest wzajemne udostępnianie danych pomiędzy platformami Salesforce Customer Data Platform oraz Snowflake w czasie rzeczywistym. Nowa funkcjonalność ma ułatwiać budowanie wartości biznesowej w oparciu o dostępne w obu środowiskach zasoby danych m.in. na temat klientów.

Salesforce i Snowflake poszerzają zakres integracji własnych platform danych

Nowa funkcjonalność ma ułatwiać podejmowanie inicjatyw mających na celu budowanie bardziej spersonalizowanych relacji z klientami oraz tworzenie bardziej trafnych ofert sprzedażowych na dużą skalę. Jest to o tyle istotne, że ubiegłorocznych wedle analiz Salesforce, niemal trzy czwarte (73%) konsumentów oczekuje od dostawców towarów i usług zrozumienia dla ich unikalnych potrzeb i oczekiwań. Rok wcześniej tego typu oczekiwania formułowało 66% klientów. Dla przedsiębiorców oczekiwania takie oznaczają konieczność wdrożenia odpowiednich narzędzi i procesów biznesowych, ale przede wszystkim – zapewnienia jednego źródła rzetelnych danych o klientach. Praktyka pokazuje jednak, że dla wielu organizacji jest to ogromne wyzwanie. Problematyczne jest tu m.in. zapewnienie integralności i bieżącej synchronizacji złożonych zbiorów danych.

“Wiele firm ma problemy z dostarczaniem spersonalizowanych doświadczeń w czasie rzeczywistym na dużą skalę i automatyzacją tych procesów. Wynika to z faktu, że dane rezydują w różnych chmurach, stosach technologicznych i systemach korporacyjnych. Nowe możliwości w zakresie udostępniania danych zapewniają bezpieczny, natywny i otwarty dostęp do nich, niezależnie od tego, gdzie są przechowywane. Pozwala to organizacjom dostarczać inteligentne, zapadające w pamięć doświadczenia oparte na jednym źródle rzetelnych danych dla każdego klienta” – podkreśla David Schmaier, prezes i dyrektor ds. produktów w firmie Salesforce.

Przeczytaj również
RevDeBug - łatwa identyfikacja i naprawa błędów w oprogramowaniu

Przedstawiciele firm Salesforce i Snowflake podkreślają tymczasem, że wykorzystane mechanizmy integracji obu platform pozwalają na ograniczenie ryzyka, kosztów oraz niedogodności towarzyszących tradycyjnej synchronizacji danych – użytkownicy obu platform zyskują bowiem bezpośredni dostęp do danych bez konieczności ich przenoszenia lub kopiowania. W efekcie, nowe możliwości udostępniania danych pozwolą użytkownikom platformy Salesforce Customer Data Platform (CDP) na wgląd w dane ze środowiska Snowflake tak, jakby były natywnie obecne w CDP. Przedstawiciele obu firm zapewniają, że analogiczny mechanizm działa również w drugą stroną, umożliwiając analitykom danych Snowflake tworzenie zapytań, które łączą natywne dane Snowflake z danymi Salesforce Customer Data Platform, bez konieczności wcześniejszego kopiowania lub przenoszenia danych. “Ta integracja umożliwi firmom rozbicie silosów danych i ujednolicenie ich, dzięki czemu możliwe stanie się uzyskanie szczegółowych informacji i analiz oraz tworzenie w czasie rzeczywistym spójnego widoku każdego klienta na obu naszych wiodących platformach” – twierdzi Christian Kleinerman, wiceprezes ds. produktu w firmie Snowflake.

Nowa funkcjonalność ma być dostępna w ramach programu pilotażowego jesienią br.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *