PracaRynek

Citrix: Elastyczne modele pracy normą w 2021 roku

Związana z pandemią trudna sytuacja na rynku póki co nie sprzyja zmianom pracy, jednak w przyszłości wiele osób będzie poszukiwało nowych możliwości zatrudnienia. Przeprowadzone na zlecenie Citrix badanie „Talent Accelerator” wskazuje, czego ludzie będą szukać na rynku pracy. I tak, 88% respondentów stwierdziło, że dążyłoby przede wszystkim do zdobycia takiego stanowiska, które dawałoby im elastyczność godzinową oraz lokalizacyjną.

Citrix: Elastyczne modele pracy normą w 2021 roku

Ponadto, jak czytamy w badaniu, 83% pracowników i 69% dyrektorów HR uważa, że pracownicy będą częściej wyprowadzać się z miast i innych obszarów miejskich, jeśli tylko będą mogli pracować zdalnie. Z kolei 78% pracowników i 67% dyrektorów HR przewiduje, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy decentralizacja geograficzna organizacji spowoduje utworzenie nowych ośrodków pracy na obszarach podmiejskich/wiejskich. Większość ankietowanych pracowników jest również zdania, że elastyczne modele staną się normą w nadchodzącym roku – 83% przewiduje, że organizacje wykorzystają je, aby dotrzeć do odpowiednich kandydatów bez względu na to, gdzie mieszkają. Jednocześnie podobnie myśli tylko 66% dyrektorów HR.

Praca zdalna to lepsze relacje z przełożonymi

Wiele osób (89%) przyznaje, że mimo iż pandemia fizycznie oddzieliła ludzi od siebie, to technologia pomaga im utrzymać łączność, zaangażowanie oraz produktywność. Z kolei 86% pracowników i 69% dyrektorów HR twierdzi, że managerowie w ich organizacji wykorzystują technologie do efektywnej współpracy.

Co ciekawe, blisko dwie trzecie pracowników i dyrektorów HR twierdzi, że pracując zdalnie, mają lepsze relacje ze swoim przełożonymi i współpracownikami. Dodatkowo 73% pracowników i 72% dyrektorów HR uważa, że zwiększone wykorzystanie technologii doprowadzi w przyszłości do załamania hierarchii i bardziej otwartej komunikacji z managerami oraz zespołami zarządzającymi, co może przyczynić się do rozwoju ich kariery, wskazują autorzy badania.

Przeczytaj również
Tarcza antykryzysowa 2.0: 100 mld zł dla polskich przedsiębiorstw, z czego 60 mld zł bezzwrotnie

Wyniki czy wolumen produkcji?

Według analizy Citrix, wiele osób chciałoby, aby ich praca była mierzona wartością, którą dostarczają, a nie jej wolumenem. Liczą również, że otrzymają przestrzeń i zaufanie, których potrzebują. I tak, 86% pracowników stwierdziło, że wolałoby pracować dla organizacji, która przedkłada wyniki nad wolumen produkcji, ale tylko 69% dyrektorów HR twierdzi, że ich firma obecnie działa w ten sposób.

Z kolei 69% pracowników twierdzi, że są bardziej produktywni – średnio o 72% – kiedy czują, że pracodawca ufa im, że wykonają pracę, bez ciągłego monitorowania ich postępów. Jednak tylko 51% dyrektorów HR uważa, że ich organizacja jako całość byłaby bardziej produktywna, gdyby pracodawca/kierownictwo wyższego szczebla zajęło takie stanowisko.

Konieczne doskonalenie umiejętności

Zarówno pandemia, jak i zmiany w preferencjach oraz potrzebach klientów kreują pojawianie się nowych stanowisk mających na celu wsparcie nowych modeli biznesowych. Jak wskazują twórcy raportu, podnoszenie własnych umiejętności i możliwość przekwalifikowania się będą kluczowym czynnikami w utrzymaniu tempa tych zmian. Nawet 82% pracowników i 62% dyrektorów HR uważa, że pracownicy będą musieli doskonalić swoje umiejętności lub zdobywać nowe przynajmniej raz w roku, aby zachować przewagę konkurencyjną. Dyrektorzy HR uważają, że zapewnienie organizacji dobrej technologii współpracy, która umożliwia uczenie się, jest najważniejszym czynnikiem w rekrutacji, a 88% pracowników potwierdza to twierdzenie.

Badanie „Talent Accelerator” przeprowadzono przez Man Bites Dog i Censuswide na zlecenie Citrix w listopadzie br. Wzięło w nim udział 2000 pracowników umysłowych i 500 dyrektorów HR z dużych i średnich firm z USA z takich sektorów jak  finanse, opieka zdrowotna, nauka, telekomunikacja, media i IT, przemysł i handel.

Przeczytaj również
Juniorzy IT najwięcej zarobią w Czechach, midzi w Polsce, a seniorzy w Ukrainie
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *