PracaRynek

Citrix: Elastyczne modele pracy normą w 2021 roku

Związana z pandemią trudna sytuacja na rynku póki co nie sprzyja zmianom pracy, jednak w przyszłości wiele osób będzie poszukiwało nowych możliwości zatrudnienia. Przeprowadzone na zlecenie Citrix badanie „Talent Accelerator” wskazuje, czego ludzie będą szukać na rynku pracy. I tak, 88% respondentów stwierdziło, że dążyłoby przede wszystkim do zdobycia takiego stanowiska, które dawałoby im elastyczność godzinową oraz lokalizacyjną.

Citrix: Elastyczne modele pracy normą w 2021 roku

Ponadto, jak czytamy w badaniu, 83% pracowników i 69% dyrektorów HR uważa, że pracownicy będą częściej wyprowadzać się z miast i innych obszarów miejskich, jeśli tylko będą mogli pracować zdalnie. Z kolei 78% pracowników i 67% dyrektorów HR przewiduje, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy decentralizacja geograficzna organizacji spowoduje utworzenie nowych ośrodków pracy na obszarach podmiejskich/wiejskich. Większość ankietowanych pracowników jest również zdania, że elastyczne modele staną się normą w nadchodzącym roku – 83% przewiduje, że organizacje wykorzystają je, aby dotrzeć do odpowiednich kandydatów bez względu na to, gdzie mieszkają. Jednocześnie podobnie myśli tylko 66% dyrektorów HR.

Praca zdalna to lepsze relacje z przełożonymi

Wiele osób (89%) przyznaje, że mimo iż pandemia fizycznie oddzieliła ludzi od siebie, to technologia pomaga im utrzymać łączność, zaangażowanie oraz produktywność. Z kolei 86% pracowników i 69% dyrektorów HR twierdzi, że managerowie w ich organizacji wykorzystują technologie do efektywnej współpracy.

Co ciekawe, blisko dwie trzecie pracowników i dyrektorów HR twierdzi, że pracując zdalnie, mają lepsze relacje ze swoim przełożonymi i współpracownikami. Dodatkowo 73% pracowników i 72% dyrektorów HR uważa, że zwiększone wykorzystanie technologii doprowadzi w przyszłości do załamania hierarchii i bardziej otwartej komunikacji z managerami oraz zespołami zarządzającymi, co może przyczynić się do rozwoju ich kariery, wskazują autorzy badania.

Przeczytaj również
Broadcom kupi VMware za 61 miliardów dolarów

Wyniki czy wolumen produkcji?

Według analizy Citrix, wiele osób chciałoby, aby ich praca była mierzona wartością, którą dostarczają, a nie jej wolumenem. Liczą również, że otrzymają przestrzeń i zaufanie, których potrzebują. I tak, 86% pracowników stwierdziło, że wolałoby pracować dla organizacji, która przedkłada wyniki nad wolumen produkcji, ale tylko 69% dyrektorów HR twierdzi, że ich firma obecnie działa w ten sposób.

Z kolei 69% pracowników twierdzi, że są bardziej produktywni – średnio o 72% – kiedy czują, że pracodawca ufa im, że wykonają pracę, bez ciągłego monitorowania ich postępów. Jednak tylko 51% dyrektorów HR uważa, że ich organizacja jako całość byłaby bardziej produktywna, gdyby pracodawca/kierownictwo wyższego szczebla zajęło takie stanowisko.

Konieczne doskonalenie umiejętności

Zarówno pandemia, jak i zmiany w preferencjach oraz potrzebach klientów kreują pojawianie się nowych stanowisk mających na celu wsparcie nowych modeli biznesowych. Jak wskazują twórcy raportu, podnoszenie własnych umiejętności i możliwość przekwalifikowania się będą kluczowym czynnikami w utrzymaniu tempa tych zmian. Nawet 82% pracowników i 62% dyrektorów HR uważa, że pracownicy będą musieli doskonalić swoje umiejętności lub zdobywać nowe przynajmniej raz w roku, aby zachować przewagę konkurencyjną. Dyrektorzy HR uważają, że zapewnienie organizacji dobrej technologii współpracy, która umożliwia uczenie się, jest najważniejszym czynnikiem w rekrutacji, a 88% pracowników potwierdza to twierdzenie.

Badanie „Talent Accelerator” przeprowadzono przez Man Bites Dog i Censuswide na zlecenie Citrix w listopadzie br. Wzięło w nim udział 2000 pracowników umysłowych i 500 dyrektorów HR z dużych i średnich firm z USA z takich sektorów jak  finanse, opieka zdrowotna, nauka, telekomunikacja, media i IT, przemysł i handel.

Przeczytaj również
Toshiba zawiesiła działalność w Rosji
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.