XIX Konferencja PLOUG “Oracle Database 12c: nowe rozwiązania”


Szczegóły wydarzenia


patronat_ITwiz

Oracle Database 12c, to wprowadzona w połowie 2013 roku długo oczekiwana, najnowsza wersja popularnego serwera bazy danych. Wśród wyróżniających ją rozwiązań znajdują się m.in.: konsolidacyjna architektura baz danych Multitenant, mechanizmy automatycznej optymalizacji składowania danych opartej o mechanizm Heat Map, rozwinięte funkcje ochrony dostępu i maskowania danych wrażliwych, nowe metody optymalizacji zapytań. Praktycznym informacjom na temat środowiska bazodanowego Oracle poświęcona będzie XIX Konferencja PLOUG “Oracle Database 12c: nowe rozwiązania”

Wielu administratorów jest zmuszonych do migracji posiadanych systemów baz danych do nowej wersji oprogramowania. Jest wiele strategii migracji. Warto przy takiej okazji rozważyć nie tylko proste przeniesienie istniejących funkcjonalności własnych systemów, ale także ich rozszerzenie właśnie w oparciu o nowe mechanizmy serwera Oracle Database 12c. Wybór jest ważny również z punktu widzenia licencji, a więc istotnych kosztów.

Poruszymy również zagadnienia chmury Oracle, ocenę wydajności i strojenie DB12c, podstawy WebLogic Portal 12c i wiele innych. Wszyscy Prelegenci są ekspertami w zakresie swoich wykładów i warsztatów. Jednocześnie są osobami znanymi i lubianymi w świecie PLOUG i szerzej Oracle.

Agenda konferencji:

09:15 – 09:45 Rejestracja

09:45 – 10:00 Otwarcie konferencji

Referaty:

10:00 – 10:45 M. Zakrzewicz „Statystyki dla optymalizatora zapytań Oracle Database 12c.”

10:45 – 11:30 M. Przepiórowski „Automatyzacja pracy DBA – Jak pracować, żeby się nie narobić.”

11:30 – 12:00 R. Szafulera (Oracle) „Standard Edition 2 – O co chodzi – co się zmienia?”

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:15 R. Szafulera (Oracle) „DB12c oraz WL12c w chmurze publicznej Oracle.”

13:15 – 14:00 M. Zakrzewicz „Klastry Oracle WebLogic 12c: wydajność i niezawodność.”

14:00 – 14:45 M. Przepiórowski „Konsolidacja Automatic Workload Repository
(z wykorzystaniem AWR Warehouse 12c i bez).”

14:45 – 15:15 Przerwa kawowa

15:15 – 16:00 K. Stawiarski (ten z siekierą) „Zagrożenia chmury 12c – Niech będzie i chmura – byle nie burzowa.”

16:00 – 16:45 B. Jabłoński „Global Data Services – organizacja wysokiej dostępności w chmurze.”

16:45 – 17:30 P. Chomicz „Zarządzanie kontami systemowymi vs Oracle – bezpieczeństwo i licencje.”

18:00 – 20:00 Dyskusja panelowa przy piwie – „Czy chmura jest odpowiednikiem mainframe w sinusoidzie duży, mały. Czy chmura to usługi?”

20:00 – 20:15 Zamknięcie Konferencji

Abstrakty wykładów:

M. Zakrzewicz, “Statystyki dla optymalizatora zapytań Oracle Database 12c.”

Odpowiednio dobrane oraz odpowiednio gromadzone zestawy modeli statystycznych (potocznie: statystyk), opisujących bazę danych i jej obiekty, są kluczowe dla precyzyjnego funkcjonowania kosztowego optymalizatora zapytań. Referat omawia rodzaje modeli statystycznych stosowanych w środowisku Oracle Database 12c (statystyki podstawowe, statystyki złożone, histogramy, statystyki dynamiczne, statystyki systemowe, statystyki dla tabel, partycji i indeksów), ilustruje ich zastosowania oraz sposoby użycia przez optymalizator zapytań.

Zademonstrowane zostaną przykłady błędów popełnianych przez optymalizator zapytań podczas wyboru optymalnego planu wykonania, które są skutkiem niewłaściwie dobranych lub wygenerowanych modeli statystycznych. Referat jest adresowany do programistów oraz administratorów baz danych.

B. Jabłoński, „Global Data Services – organizacja wysokiej dostępności w chmurze.”

Dostępność, w sensie odporności na awarie i zapewnienie wydajności, uzyskuje się współcześnie poprzez multiplikację zarówno instancji (RAC), jak i storage-a (DG, GG) oraz geograficzne ich rozproszenie w dwóch lub więcej serwerowniach. Wszelkie zmiany w tej konfiguracji wymagają zastosowania poprawek w aplikacjach, podnosząc koszt i ryzyko przedsięwzięcia. Lub odwrotnie, chęć ograniczenia ryzyka wpływa hamująco na zmiany. Global Data Services to produkt pozwalający na sprawną organizację etapu nawiązywania połączenia pomiędzy klientem a rozbudowaną chmurą bazodanową.

P. Chomicz „Zarządzanie kontami systemowymi vs Oracle – bezpieczeństwo i licencje.”

Organizacje dobrze sobie radzą z zarządzaniem kontami użytkowników. Najczęściej są one trzymane w usługach katalogowych, takich jak Active Directory. Bazy danych Oracle dysponują bardzo rozbudowanym systemem zabezpieczeń i kontroli dostępu do danych. Niestety systemy zabezpieczeń Oracle zazwyczaj nie są powiązane z usługami katalogowymi. Co więcej, zazwyczaj konta w AD nie odpowiadają kontom w Oracle. Brak synchronizacji kont i uprawnień pomiędzy AD i Oracle niesie za sobą wiele zagrożeń.

System licencyjny Oracle zawiera wiele niespodzianek. Licencje NUP, czyli Named User Plus nie zawsze są identyfikowane w sposób właściwy i optymalny dla Organizacji. Pytanie jest takie: czy jeśli Jan Nowak jest tym samym Janem Nowakiem w kilku różnych bazach danych ale loguje się do nich na różne konta, to czy z punktu widzenia Oracle jest to jeden NUP czy nie? A jeśli jest to pojedynczy NUP, to jakie kryteria muszą zostać spełnione.

K. Stawiarski „Zagrożenia chmury 12c – Niech będzie i chmura – byle nie burzowa.”

W czasach, w których „chmura” częściej kojarzy się z usługą IT niż ze zjawiskiem atmosferycznym, warto zwrócić szczególną uwagę na to, jakie środowiska ze sobą konsolidujemy i jak może to wpłynąć na szeroko pojęte bezpieczeństwo naszej infrastruktury.

Podobne