III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC


Szczegóły wydarzenia


CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

Celem konferencji CYBERSEC jest wypracowywanie strategicznych decyzji, mających na celu poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej Europie. Rekomendacje pomogą również wzmocnić współpracę pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, Morza Bałtyckiego i innymi państwami Europy Centralnej w ochronie cyberprzestrzeni. „Efektem corocznej edycji CYBERSEC będzie mocny impuls dla rozwiązań nakierowanych na zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w wymiarze europejskim, jak   i transatlantyckim” – przekonują przedstawiciele organizatorów – Instytutu Kościuszki. „CYBERSEC to spotkanie, proces i decyzje. Podczas unikalnego na skalę europejską cyklicznego wydarzenia o charakterze public policy conference zajmujemy się wspólnie strategicznymi aspektami cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa” – dodają.

Konferencja wychodzi naprzeciw rosnącej potrzebie debaty nad strategicznymi wyzwaniami transformacji cyfrowej. W erze nowych i niezwykle trudnych zagrożeń dla Europy, CYBERSEC wskazuje kierunki zmian,  wypełniając jednocześnie lukę w kalendarzu tego typu wydarzeń.

Konferencja podzielona jest na 4 ścieżki: Państwo, Obrona, Przyszłość, Biznes. Ścieżka Państwo to budowanie wielopodmiotowej współpracy oraz wspieranie procesu tworzenia strategii publicznych związanych z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem. Ścieżka Obrona to zwiększanie zdolności do cyberobrony w obliczu narastających zagrożeń wynikających z funkcjonowania współczesnych państw w cyberprzestrzeni. Ścieżka Przyszłość poświecona jest definiowaniu trendów, szans i wyzwań, a także tworzeniu cyberinnowacji i rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Z kolei podczas ścieżki Biznes podjęta zostanie próba określenia roli sektora prywatnego w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa oraz analizi kluczowych trendów związanych z rynkiem cyberproduktów i usług.

Więcej na stronie konferencji CYBERSEC 2017.

Podobne