Konferencja SMART CITY – założenia i perspektywy


Szczegóły wydarzenia


Już 17 listopada 2016 odbędzie się IX edycja Ogólnopolskiego Kongresu SMART CITY, którego celem jest rozważenie zagadnień związanych z ideą smart cities oraz odpowiedź na pytania: W jakim zakresie realizowana jest koncepcja inteligentnego rozwoju w Polsce? W czym drzemie największy potencjał miast? W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie? Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu i wpłynąć na jakość życia mieszkańców? Czym jest Smart Grid – jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities? Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury – jak go wdrożyć?

patronat_ITwiz

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Józef Pilch – Wojewoda Małopolski; Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego; Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa;  Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego;  Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosno; Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszów; Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce;  Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika; Ministerstwo Energii; Krajowa Agencja Poszanowania Energii; Narodowa Agencja Poszanowania Energii oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Kongres SMART CITY – założenia i perspektywy to forum wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk inteligentnych miast. Wydarzenie stanie się również okazją do zaprezentowania i konsultacji nowoczesnych technologii. Tematyka tegorocznej edycji kongresu to:

  1. I. Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast.
  2. II. Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
  3. III. Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport.

Do całkowicie bezpłatnego udziału w kongresie oraz rozmów na temat rozwoju północnej częsic Polski organizatorzy zapraszają:

  • – Władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa;
  • – Władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa;
  • – Przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych;
  • – Władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk;
  • – Inwestorów krajowych i zagranicznych;
  • – Organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu;
  • – Przedsiębiorców.

Więcej na stronie IX Ogólnopolskiego Kongresu SMART CITY.

Rejestracja na stronie http://successpoint.pl/smart-2016-krakow#zarejestruj-się

Podobne