SAS Forum 2017


Szczegóły wydarzenia


Coraz bardziej powszechny dostęp do danych i zaawansowanych metod analitycznych ma istotny wpływ na rozwój współczesnej gospodarki i życie każdego z nas. Kompleksowe i innowacyjne wykorzystanie danych decyduje dziś o bezpieczeństwie i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz satysfakcji ich klientów. Człowiek nie jest w stanie przetworzyć ogromnych ilości informacji, które zalewają przedsiębiorstwa każdego dnia. Niezbędne jest wsparcie maszyn i systemów analitycznych, które stają się coraz bardziej zdolne do samodzielnego rozumowania. Trendy w rozwoju analityki biznesowej oraz przykłady jej innowacyjnych zastosowań będą tematem konferencji SAS Forum 2017.

SAS Forum to jedno z najważniejszych spotkań ekspertów, praktyków i użytkowników analityki biznesowej w Polsce. Podczas tegorocznej edycji SAS Forum omówione zostaną m.in. najnowsze trendy technologiczne i biznesowe w różnych obszarach związanych z analizą danych, a także przykłady wykorzystania analityki w marketingu – na potrzeby automatyzacji komunikacji z klientami w czasie rzeczywistym i optymalizacji działań promocyjnych. Zaprezentowane zostaną też możliwości wykorzystania zaawansowanych rozwiązań analitycznych w roli wsparcia procesów wykrywania nadużyć i ochrony przed zagrożeniami IT.

Podczas SAS Forum 2017 omówiony zostanie też wpływ wykorzystywanych na coraz szerszą skalę narzędzi analitycznych na procesy biznesowe, ekonomiczne i społeczne. Przedstawiciele SAS podkreślają bowiem, że powszechny dostęp do informacji pozwala niwelować różnice związane ze statusem majątkowym czy wykształceniem, z drugiej – stawia w uprzywilejowanej pozycji tych, którzy potrafią z nich korzystać.

Program konferencji SAS Forum 2017 zostanie podzielony na 5 sesji tematycznych. Będą one poświęcone kolejno: praktycznym zastosowaniom analityki; opartym na danych innowacjom biznesowym; zastosowaniom analityki w ochronie przed nadużyciami, oceną ryzyka i zapewnieniem zgodności z przepisami; trendom i technologiom analitycznym oraz nowościom w ofercie SAS. Konferencji SAS Forum 2017 towarzyszyć będą też warsztaty, które będą okazją do poznania możliwości i funkcjonalności wybranych rozwiązań analitycznych SAS. Wybrane prezentacje poświęcone będą też kwestii dostosowania procedur biznesowych do nowych regulacji, takich jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS9), IV dyrektywa AML dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR).

Podczas konferencji uruchomiona zostanie również strefa demo. Pozwoli ona na zapoznanie się z praktycznymi możliwościami wykorzystania zaawansowanej analityki w powiązaniu z danymi pochodzącymi z infrastruktury Internetu Rzeczy – system będzie przetwarzał w czasie rzeczywistym dane z czujników umieszczonych w modelach samochodów na potrzeby oceny stylu i bezpieczeństwa jazdy.

Szczegółowa agenda wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie konferencji SAS Forum 2017.

ITwiz jest patronem medialnym konferencji SAS Forum 2017. Zapraszamy do udziału.

Podobne