11. Konferencja Open Source Day


Szczegóły wydarzenia


Już 23 maja w Warszawie odbędzie się kolejna, 11. edycja Open Source Day. To największa w Polsce i tej części Europy konferencja poświęcona otwartym technologiom, co roku gromadząca blisko 1000 uczestników. Program tegorocznej edycji będzie składał się przede wszystkim z praktycznych sesji, poświęconych najważniejszym kierunkom rozwoju branży IT. Dla pierwszych 600 osób udział w konferencji będzie bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają, że tegoroczną konferencję wyróżnia nacisk na dzielenie się wiedzą w formie praktycznych sesji technicznych. W programie konferencji Open Source Day znalazło się niemal 20 sesji skupionych wokół 8 bloków tematycznych, takich m.in. jak: cloud computing, data science, monitoring IT, a także bezpieczeństwo IT. “Open Source Day jest dzisiaj platformą wymiany wiedzy i obowiązkowym wydarzeniem dla osób chcących być na bieżąco z najważniejszymi i najaktualniejszymi trendami w branży nowych technologii. W tym roku postanowiliśmy dodatkowo wzmocnić praktyczny wymiar konferencji, stawiając na sesje techniczne. Tematy poszczególnych bloków zostały dobrane tak, aby odzwierciedlać to, co dziś w sektorze IT jest najważniejsze” – mówi Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska, organizator konferencji Open Source Day.

Oprogramowanie open source, wokół którego skupia się tematyka konferencji stanowi podstawę wielu rozwiązań technologicznych stosowanych przez szerokie grono użytkowników. Najważniejszą zasadą ruchu otwartego oprogramowania jest powszechne i bezpłatne udostępnienie kodu źródłowego, na bazie którego zostało ono stworzone. “Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak powszechne są dziś otwarte technologie. Bez oprogramowania open source nie byłoby m.in. systemu operacyjnego Android, w który wyposażone jest 90 proc. sprzedawanych dziś w Polsce smartfonów. Ale filozofii open source zawdzięczamy także ideę swobodnego przepływu wiedzy i know how, które przyczyniają się do bardziej dynamicznego rozwoju innowacji” – dodaje Dariusz Świąder.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału oraz agendy 11. edycji Open Source Day są dostępne na stronie:
www.opensourceday.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny dla pierwszych 600 zarejestrowanych osób. Kolejne zgłoszenia podlegają opłacie.

ITwiz jest patronem medialnym Open Source Day. Zapraszamy do udziału.