Forum Technologii Medycznych


Szczegóły wydarzenia


patronat_ITwiz

Rozwój nauki i techniki sprawia, że niektóre metody leczenia i materiały medyczne wychodzą z użycia. Postęp następuje bardzo szybko i czasem ciężko sobie nawet wyobrazić, jakie są nowe technologie medyczne. Przemysł medyczny wciąż dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i udoskonalania produktów, dzięki którym pacjent może zostać wcześnie zdiagnozowany i wyleczony, co skutkuje jego szybszym powrotem do normalnego życia. Niestety, nie oznacza to, że polscy pacjenci mają dostęp do tych osiągnięć. Niezbędne jest nowe spojrzenie i nowe podejście do liczenia kosztów w ochronie zdrowia. Istotne jest, aby uzmysłowić decydentom, że koszt wykonania samej procedury to nie wszystko, stanowi on bowiem tylko jedną z części składowych całościowych kosztów choroby i leczenia.

Podczas I Forum Technologii Medycznych zostaną poruszone następujące zagadnienia:
dokumentacja medyczna – przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie, ochrona, mobilny dostęp do dokumentacji medycznej, bezpieczeństwo danych, zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, bezpieczna i niezawodna sieć w szpitalu, bezpieczna chmura, rozwiązania biometryczne, IT w diagnostyce (diagnostyka laboratoryjna, obrazowa), nowoczesna aparatura medyczna, sposoby finansowania inwestycji.

Wykłady poprowadzą m.in. mec. Szymon Zięba – Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM (Prawne aspekty reklamy w medycynie – wybrane zagadnienia), Krzysztof Lewicki z Kancelarii Finansowej Patron Sp. z o.o. (Fundusze Europejskie – wybrane aspekty: pozyskanie, finansowanie, rozliczenie i kontrola), Wioletta Górecka – Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień  Publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.)

Konferencja skierowana jest do osób zarządzających placówkami medycznymi, kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zakup nowych technologii, budowę i rozwój systemów IT, z działów: IT, administracji, finansów, zamówień. Dla wyżej wymienionych osób udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne na witrynie organizatora:
http://multiexpo.pl/forum-technologii-medycznych/

Podobne