Forum Wsparcia IT 2014: Liderzy Cyfrowego Biznesu


Szczegóły wydarzenia


Przenikanie i nakładanie się modeli biznesowych, rynków i ofert z różnych branż to zjawisko, które ma coraz silniejszy wpływ na kształt środowiska biznesowego. Akceleratorem tego trendu jest cyfryzacja relacji, usług i procesów. Konwergencja wpływa nie tylko na strategie przedsiębiorstw, ale coraz częściej na postrzeganie zagadnień związanych z zarządzaniem technologią. Istotny wpływ na szybkość i zakres konwergencji ma poszerzający się nieustająco proces wykorzystywania narzędzi cyfrowych do świadczenia usług, realizacji procesów a nawet tworzenia i utrzymywania relacji międzyludzkich.

Program oraz nowoczesna formuła konferencji Forum Wsparcia IT 2014 „Liderzy Cyfrowego Biznesu” koncentruje się na rozwinięciu zagadnień związanych z konwergencją biznesową oraz transformacją organizacji w kierunku cyfrowego biznesu z punktu widzenia różnorodnych obszarów organizacji: strategicznego i zarządczego oraz technologicznego. Konferencja jest przeznaczona dla szerokiego grona menedżerów i specjalistów IT oraz menedżerów z obszarów biznesowych.

Odbywające się równolegle sesje zostaną poświęcone tematyce: centrów usług wspólnych w organizacjach biznesowych, zarządzaniem doświadczeniami klientów w praktyce centrum wsparcia, wykorzystania usług w modelu cloud computing, motywacji i współpracy w zespołach wsparcia, koncepcji Lean Management w praktyce działania centrum wsparcia, a także – tematyce wsparcia konsumentów usług IT w organizacji.

Szczegóły na temat tegorocznej konferencji Forum Wsparcia IT są dostępne na witrynie: http://forumwsparciait.pl/

ITwiz jest patronem medialnym konferencji Forum Wsparcia IT 2014 „Liderzy Cyfrowego Biznesu”.

Podobne