Konferencja Corporate Cybersecurity


Szczegóły wydarzenia


Wszyscy już dzisiaj wiemy, że aktywna i zaawansowana strategia bezpieczeństwa w firmie to absolutna konieczność. Przy gwałtownie rosnącej liczbie zagrożeń, przy ich niebywałej różnorodności i przy wysokim wskaźniku ich nieprzewidywalności kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa staje się coraz ważniejsza. Nawet mała nieszczelność zabezpieczeń, drobne przeoczenie, czy chwila nieuwagi mogą spowodować kolosalne straty.

patronat_ITwiz

Konferencja Coroprate Cybersecurity, która odbędzie się 28 października 2015 r. w Warszawie w Adgar Ochota Centrum Szkoleniowe, jest wyjątkowym wydarzeniem poświęconym cyberbezpieczeństwu będącym specjalnie skrojonym na potrzeby biznesu i nakierowanym na identyfikację i eliminację najnowszych i niespodziewanych form zagrożeń dla firm. Najwięksi eksperci podzielą się swą wiedzą i doświadczeniami, odpowiedzą na Państwa kluczowe pytania i pomogą wskazać, które ze stosowanych przez Państwa narzędzi zabezpieczających wymagają wzmocnienia, a których całkowicie brakuje.

Do udziału w konferencji Coroprate Cybersecurity zapraszamy wszystkie osoby odpowiedzialne w firmie za tworzenie i realizację skutecznego planu odpierania cyberzagrożeń dostosowanego do specyfiki danego biznesu i te, którym nie są obojętne wyniki i sprawne funkcjonowanie firmy.

css300x200

Podczas konferencji wystąpią m.in.:
Limor S. Kessem, Senior Cybersecurity Evangelist at IBM Security Systems
Kamil Wyszkowski, przedstawiciel/ dyrektor generalny, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (Global Compact Network Poland)
Maciej Pyznar, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Tomasz Matuła, dyrektor infrastruktury IT I bezpieczeństwa teleinformatycznego w Orange Polska
Robert Pławiak, dyrektor Biura Strategii i Zarządzania IT w Grupie PZU

W programie Konferencji m.in.:
• Dalekosiężna implementacja procedur cyberbezpieczeństwa w biznesie
• Bieżąca kontrola zabezpieczeń i natychmiastowa eliminacja niebezpieczeństw
• Rodzaje najnowszych zagrożeń i miejsce sieci technologicznej w infrastrukturze korporacyjnej
• Czas, narzędzia i koordynacja działań w razie cyberataku
• Mobilność urządzeń a zagrożenia
• Zwiększone procedury bezpieczeństwa a rozwój i działanie biznesu – jak nie „związywać sobie rąk”
• Przejście do „chmury” i związane z tym zagrożenia – ataki na usługodawców „cloud”
• Standardy międzynarodowe i praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa
• Organy państwowe i przedsiębiorcy – razem przeciw cyberzagrożeniom

Organizatorem konferencji Coroprate Cybersecurity jest Puls Biznesu. ITwiz jest patronem medialnym wydarzenia.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://konferencje.pb.pl/konferencja/919,corporate-cybersecurity

Podobne