Reimagine 2018


Szczegóły wydarzenia


W świecie, w którym wszystko jest podłączone do sieci, każde urządzenie przetwarza dane. To świat, w którym technologia, aplikacje i dane napędzają cyfrową transformację. Konferencja Reimagine 2018 będzie okazją do poznania w jaki sposób najnowsze technologie firmy HPE wspierają możliwości wykorzystania tych trzech elementów z korzyścią dla biznesu.

W dzisiejszym realiach biznesowych sukces osiągają firmy innowacyjne, dynamiczne i otwarte na nowe możliwości współpracy z klientami. O sukces łatwiej tym, którzy działają naprawdę szybko. Podczas konferencji Reimagine 2018 zaprezentowane zostaną m.in. rozwiązania HPE wspierające wykorzystanie potencjału nowych technologii cyfrowych.

Program konferencji podzielono na trzy bloki tematyczne, poświęcone kolejno: hybrydowemu podejściu do środowisk IT, przetwarzaniu brzegowemu, a także nowoczesnym usługom IT.

Podczas sesji poświęconej zagadnieniom z obszaru Hybrid IT zaprezentowane zostaną m.in. możliwości uproszczenia hybrydowych środowisk IT, optymalizacji danych i aplikacji, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności wykorzystania zasobów IT, bez kompromisów w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i kontroli. Hybrydowe, działające w oparciu o infrastrukturę definiowaną programowo i dostarczane jako usługa, środowiska IT pozwalają szybciej wdrażać innowacje biznesowe i lepiej rozwijać działalność w cyfrowej rzeczywistości.

Z kolei blok prezentacji zatytułowany Intelligent Edge będzie okazją do poznania szerokiego kontekstu dotyczącego wdrożeń i wykorzystania przetwarzania brzegowego w połączeniu z koncepcją Internetu Rzeczy. W świecie zdominowanym przez technologie mobilne, budowanie inteligentnych rozwiązań na brzegu sieci stanowić ma konieczność otwierającą nowe możliwości m.in. w obszarze doświadczenia klientów, przestrzeni roboczych, a także bieżących operacji biznesowych.

Prezentacje na temat nowoczesnych usług – Services – obejmować będzie prezentacje dotyczące rozwiązań oraz usług wspierających cyfrową transformację biznesu. Prezentacje prowadzone będą m.in. przez ekspertów z zespołu HPE Pointnext oraz z firm partnerskich HPE. W ramach tego bloku tematycznego zaprezentowane zostaną m.in. rozwiązania wspierające zarządzanie danymi, systemy analityczne dla telekomunikacji, rozwiązania OSS i BSS, a także technologie IoT.

Szczegółowa agenda, a także formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji Reimagine 2018 są dostępne na stronie: http://h41382.www4.hpe.com/reimagine_2018/warsaw

ITwiz jest patronem konferencji Reimagine 2018. Zapraszamy do udziału.

Podobne