X Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Szczegóły wydarzenia


patronat_ITwiz

W trakcie trzydniowych obrad X Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych omówiony zostanie proces wdrażania – wymaganych ustawą o ochronie informacji niejawnych i aktami wykonawczymi – zmian w systemie ochrony informacji.

Podczas jubileuszowego X Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych przedstawione zostaną też zmiany dotyczące uzyskiwania akredytacji systemu teleinformatycznego, a także weryfikacji dotychczas stosowanych środków ochrony fizycznej oraz zasady dostosowania ich do nowych wymagań. Zaprezentowane zostaną również rozwiązania, które w ostatnich latach znacząco wpłynęły na profesjonalne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach organizacyjnych.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają m.in.: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, a także przedstawicieli kadry kierowniczej przedsiębiorstw, w których przetwarzane są informacje niejawne. Ze względu na szerokie spektrum poruszanych zagadnień konferencja skierowana jest również do administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz innych osoób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w firmach i instytucjach.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z:
• Aktualnymi zagrożeniami bezpieczeństwa informacyjnego państwa;
• Działalnością wywiadu gospodarczego;
• Kreatywną rolą Kierownika Jednostki Organizacyjnej jako lidera ochrony informacji niejawnych;
• Stanem bezpieczeństwa informacji w polskich instytucjach oraz przedsiębiorstwach;
• Zmianach w przepisach i zaleceniach związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych;
• Zgodnością elektronicznych systemów zabezpieczeń i stosowanych w nich urządzeń podlegających klasyfikacji z wymogami prawa;
• Weryfikacją dotychczas stosowanych środków ochrony fizycznej;
• Przygotowaniem pionów ochrony do kontroli ABW;
• Świadectwami bezpieczeństwa przemysłowego;
• Opracowywaniem planu ochrony informacji niejawnych;

W roli wykładowców, podczas Forum wystąpią naukowcy, praktycy i eksperci oraz przedstawiciele państwowych urzędów centralnych, w tym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Formularz rejestracyjny dla uczestników konferencji jest dostępny na stronie:
http://www.ksoin.pl/pl/x_forum_kierownikow_jednostek_organizacyjnych_oraz_forum_pelnomocnikow_ds_oin-strony,12,46,szkolenie.html

ITwiz jest patronem medialnym X Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Zapraszamy do udziału.

Podobne