IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018


Szczegóły wydarzenia


CYBERSEC jest konferencją o charakterze public policy poświęconą cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwu w Europie. Celem konferencji jest przedstawienie rekomendacji, które mogą zostać zaimplementowane przez osoby decyzyjne oraz instytucje do strategii i regulacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Konferencja CYBERSEC jest uznawana za jedną z pięciu najlepszych konferencji poświęconych tematyce bezpieczeństwa IT w Europie.

Program IV Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018 obejmuje szereg sesji tematycznych odbywających się w czterech równoległych ścieżkach tematycznych. Są to, kolejno: Państwo, Obrona, Przyszłość oraz Biznes. Każda ze ścieżek zapewnia kompleksowe spojrzenie na problemy i wyzwania dla cyberprzestrzeni, a także ich dogłębną analizę i rekomendacje dalszego rozwoju. Zdaniem organizatorów Forum CYBERSEC wychodzi naprzeciw palącym potrzebom z zakresu cyberbezpieczństwa. Śledząc i omawiając ostatnie wydarzenia, najnowsze trendy, a także wyznaczając kierunki inwestycji. Prelegentami i uczestnikami konferencji CYBERSEC co roku są kluczowi przedstawiciele świata polityki, przedsiębiorczości, nauki i innowacji.

Ścieżka tematyczna “Państwo” będzie w znacznej części poświęcona zaproponowanej przez Instytut Kościuszki Inicjatywie Cyfrowego Trójmorza. Zakłada ona wzmocnienie i uaktualnienie współpracy państwa Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze cyberbezpieczeństwa. Podczas towarzyszących tej sesji prezentacji omówione zostaną m.in. sposoby reagowania na różne rodzaje cyberataków, a także mechanizmy i ramy usprawniające stabilność polityczną w cyberprzestrzeni.

Z kolei w ramach ścieżki “Obrona” omówione zostaną m.in. kwestie związane z polityką NATO w obszarze cyberbezpieczeństwa, działaniami cybernetyczno-elektromagnetycznymi (CEMA), a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem Internetu Rzeczy.

Prezentacje odbywające się w ramach ścieżki “Przyszłość” poświęcone będą natomiast trendom i kierunkom rozwoju technologii, a także – towarzyszącym im wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa IT. Mowa tu m.in. o modelu chmury obliczeniowej, czy Internecie Rzeczy.

Ścieżka “Biznes” obejmie tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w zastosowaniach biznesowych. W ramach towarzyszących jej prelekcji zaprezentowane zostaną m.in. wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa związane z rozwojem sieci 5G, wdrożeniami technologii Blockchain, a także Internetem Rzeczy.

W tym roku Forum CYBERSEC towarzyszyć będzie również wystawa „Cyfry Kody Szyfry. 100 lat Niepodległej”. Ekspozycja oraz zorganizowane w jej ramach prelekcje, przybliżą wkład Polaków w rozwój matematyki, kryptologii i informatyki, przyczyniając się tym samym do popularyzacji historii Polski w setną rocznicę odzyskania przez nią niepodległości.

Szczegółowe informacje na temat konferencji CYBERSEC 2018 wraz z formularzem rejestracyjnym dla osób zainteresowanych udziałem są dostępne na stronie:
https://cybersecforum.eu/pl/krakow/

ITwiz jest patronem medialnym konferencji CYBERSEC 2018. Zapraszamy do udziału.

Podobne