SAS Analytics Day


Szczegóły wydarzenia


W ostatnich latach nastąpiła eksplozja ilości danych gromadzonych przez organizacje, a dzięki postępowi w zakresie dostępnych technologii, algorytmów i narzędzi, możliwość zaawansowanej analizy danych stała się powszechnie dostępna.

Wraz ze wzrostem złożoności i zróżnicowania, zarówno samych danych jak i ogólnych warunków prowadzenia działalności przez organizacje, analizy muszą być skalowane pod kątem danych, metod analitycznych, użytkowników i problemów biznesowych. Niezależnie od tego, czy wdraża się rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, optymalizuje łańcuch dostaw, wykrywa nadużycia czy też stara zrozumieć zachowania i preferencje klienta – dane są kluczem do sukcesu i katalizatorem wielu strategicznych i taktycznych decyzji. Platforma SAS stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę współpracy w organizacjach zorientowanych na dane, umacniając zaufanie i usprawniając proces analityczny na każdym etapie – od gromadzenia danych, poprzez ich analizę, a w końcu biznesowe wdrożenia. Okazją do poznania możliwości technologii analitycznych SAS w praktyce będzie marcowa konferencja SAS Analytics Day.

Podczas konferencji SAS Analytics Day omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in.:
• Potencjału sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego
• Analityki kanałów cyfrowych, zdarzeń i ścieżek klienckich
• Zastosowania modelowania i optymalizacji w branży retail
• Zaawansowanej analityki w sektorze publicznym
• Technologii Deep learning
• Możliwości wykorzystania algorytmów text mining na danych call center

Podczas konferencji SAS Analytics Day zaprezentowane zostaną m.in. przykłady projektów zrealizowanych w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, publicznym, w handlu i dystrybucji oraz branży paliwowej.

W przerwach pomiędzy prezentacjami w Strefie Demo uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić w praktyce możliwości najnowszych technologii analitycznych opartych m.in. o nową generację silnika analitycznego SAS Viya.

Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie:
https://www.sas.com/pl_pl/events/2018/analytics-day.html

ITwiz jest patronem medialnym konferencji SAS Analytics Day. Zapraszamy do udziału.

Podobne