Smart City Forum 2016 Warszawa


Szczegóły wydarzenia


Miasta, podobnie jak społeczeństwo, nieustannie się rozwijają. Dlatego nadrzędnym celem jest dążenie do poprawy komfortu życia mieszkańców. Kluczem do stworzenia Inteligentnego Miasta (Smart City) jest automatyzacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz analiza danych miejskich. Na ich podstawie można optymalizować i zaplanować spójną, bezpieczną infrastrukturę. Efekty tych działań widzimy na co dzień: jadąc do pracy buspasem, omijając korki czy sąsiadując z jednostkami straży pożarnej, które zostały rozlokowane w newralgicznych punktach miasta.

patronat_ITwiz

Smart City dotyka większości aspektów życia – począwszy od transportu, poprzez ekologię, energetykę, budownictwo, czy wreszcie wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Proces ten wymaga  pogłębionej i rzeczowej analizy. Dlatego powstał projekt, który jest zarówno platformą dialogu jak i współpracy pomiędzy biznesem a administracją centralną i lokalną. Jest nim Smart City Forum, które w tym roku odbędzie się po raz trzeci w dniach 15-16 marca, w Hotelu Sheraton w Warszawie.

III edycja Smart City Forum ma pozwolić na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń w zakresie budowania Inteligentnych Miast – nie tylko polskich ale z całego świata. Analiza już wdrożonych projektów oraz debata na temat nowych rozwiązań, ma na celu wzrost konkurencyjności polskiego biznesu i gospodarki.

Nadzór nad tematyką tegorocznego Smart City Forum sprawuje Rada Programowa, której przewodniczy Mariusza Gaca, wiceprezes zarządu Orange Polska. W jej skład wchodzi też 22 Prezydentów Polskich Miast i przedstawiciele dostawców rozwiązań ICT. W nadchodzącej edycji w Radzie Programowej zasiedli m.in.:  Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska; Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi; Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina; Marcin Wojdat – Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy; Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Ronald Binkofski –Dyrektor Generalny Polskiego Oddziału Microsoft oraz Leszek Hołda – Prezes Zarządu Integrated Solutions.

Ubiegłoroczna edycja Smart City Forum zgromadziła ponad 600 kluczowych przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, administracji centralnej oraz biznesu. “Rzadko się zdarza, żeby zebrać tak wielu przedstawicieli samorządów, firm, instytucji państwowych w jednym miejscu, i szukać rozwiązań, które będą progresywne, prorozwojowe, innowacyjne dla naszych miast. I ta konferencja sprawia, że przez dwa dni możemy ze sobą rozmawiać, inspirować się nawzajem, szukać rozwiązań, które będą rozwijały nasze miasta. I to jest fantastyczne” – mówi Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska.

Dodatkowo podczas wiosennej odsłony wydarzenia odbędzie się po raz pierwszy Wielka Gala Smart City Forum. Nagrodzone zostaną osoby oraz miasta i firmy, które swoim działaniem wyróżniły się w następujących kategoriach:

  • Inteligentne Miasto Roku – do 100 000 Mieszkańców
  • Inteligentne Miasto Roku – 100 000 – 500 000 Mieszkańców 
  • Inteligentne Miasto Roku – powyżej 500 000 Mieszkańców 
  • Człowiek Roku
  • Rozwiązanie Roku

Więcej o Smart City Forum 2016 na stronie konferencji – www.smartcityforum.pl.

Podobne